Alapítványunk

A „százlátó üveg” szimbóluma azt a törekvést jelenti számunkra, hogy a sokszínű világ kérdéseire sokszínű válaszokat keressünk. Kínált segítségünk és szakmai válaszaink egyszerre veszik figyelembe a sokoldalú és személyre szabott megoldásokat. Munkánk során törekszünk segíteni a sokféle világ sokféleképpen látásának megélését, a komplexitás és a sokszínűség erejének kiaknázását. Általános célunk a társadalmi jólét előmozdítása, komplex segítés a szociális munka és a mentálhigiéné különböző eszközeivel.

Célunk továbbá, hogy az egyes emberek felelősebbek és kompetensebbek legyenek a saját életükben, szolidárisabbak legyenek egymással, különös tekintettel a hátrányos helyzetükből adódóan kevesebb eséllyel rendelkező személyekre, csoportokra.

A fent vázolt célok megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbiakat vállalja

  • Komplex, multidiszciplináris tevékenység a humán szféra valamennyi szakterületén. Felvilágosító, tanácsadó, prevenciós és információs feladatok ellátása.
  • Mentálhigiénés szemléletformálás. Képzések, továbbképzések, szakmai fórumok, tréningek, csoportterápiák szervezése és lebonyolítása. Közösségfejlesztés.
  • A művészet, mint önkifejezési mód adta lehetőségek terápiás és/vagy önismereti céllal történő kiaknázása.
  • Kutatások, felmérések megszervezése, koordinálása. Újszerű megoldások kidolgozása és megvalósítása a szociálpolitika területén. Szociális szakemberek képzése, továbbképzése, oktatása, szervezetfejlesztés és szupervízió.
  • Civil szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
  • Lakhatás elősegítését segítő programok, hajléktalan emberek rehabilitációja, társadalmi integrációja.
  • Munkaerő-piaci tanácsadás, álláskereső tréningek, alternatív munkaerő-piaci megoldások. A foglalkoztatás területén a hátrányos helyzetűek (fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, aktívkorú nem foglalkoztatottak, nők, etnikai diszkrimináció áldozatai) foglalkoztatásának elősegítése.
  • Az Alapítvány különös figyelemmel támogatja és segíti az Intaházán működő Pszichiátriai Intézetet. A kórházzal együttműködve programokat szervez a betegek számára. Támogatja az Intaházához köthető gyógyító tevékenységet, pszichodiagnosztikai tesztek beszerzését; művészetterápiát; külső szupervíziót. Részt vesz a betegek rehabilitációjában; védett szállások szervezésében, a kapcsolattartásban és fontos céljának tekinti a mentális zavarral küzdő emberek destigmatizációját.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.